Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Feltételes devizaügylet (Customer FX Order):

A közeljövőben exportügyletből származó devizabevétele folyik be vállalkozásához, vagy importügyletből, devizahitelből, lízingdíjból fakadó deviza-kötelezettsége merül fel, és azonnali vagy határidős devizaügyletet kötne rá, de még nem tudja pontosan, hogy mikor szeretné az üzletet megkötni, ugyanakkor határozott elképzelései vannak az azonnali és/vagy határidős árfolyam szintjéről? Megbízható banki partnert keres meghatározott árfolyamszinten lebonyolítandó azonnali és/vagy határidős ügyleteihez? A Budapest Bank Business az Ön vállalkozása partnere most is! Igényelje a Budapest Bank feltételes devizaügylet szolgáltatását!

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Mit jelent a feltételes devizaügylet?

Egy összetett devizaügyletre vonatkozó megállapodás az Ügyfél és a Bank között arról, hogy egymással azonnali (spot) devizaügyletet, elszámolásos határidős devizaügyletet, valamint szállításos határidős devizaügyletet kötnek (ezeket hívjuk Mögöttes ügyleteknek), amennyiben a Feltételes Devizaügylet Általános/Egyedi Szerződésekben rögzített Referencia Árfolyam (egy konkrét devizapár, pl EURHUF) a Célárfolyamot (pl. Ügyfél által megállapított EURHUF célérték: pl. 275) a meghatározott Referencia Időtartamon belül eléri. 

Feltételes devizaügyletre vonatkozó megbízás a feltételben foglaltak bekövetkeztéig, DE legfeljebb 14 naptári napra adható.

Legfontosabb jellemzők:

 • A feltételes devizaügylet kötésének előfeltétele: jóváhagyott Treasury Határidős limit, valamint Feltételes Devizaügylet Általános Szerződés megkötése a Bankkal
  A konkrét ügylet kötéséhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell a forintban, vagy külföldi devizában számított kötési érték 5, illetve 10%-ának megfelelő szabad óvadéki biztosítékkal, vagy rendelkezésre álló/szabad dedikált hitelkerettel (függően a Mögöttes ügylet típusától)
 • Feltételes devizaügylet mind szállításos, mind elszámolásos határidős devizaügyletre, mind mögöttes ügyletre is köthető. 
 • Feltételes devizaügylet kötése az alábbi bázisdevizákban történhet: EUR, USD, CHF, GBP.
 • Az üzletkötés minimumértéke: 50,000 EUR; 50,000 USD; 50,000 GBP, vagy 100,000 CHF. A kötési érték ettől eltérő is lehet; a kötési összegnek 10,000-el oszthatónak kell lennie,
 • Azonnali devizaügylet, valamint szállításos határidős devizaügylet, mint mögöttes ügylet esetén a HUF mellett EUR, USD, CHF, és GBP ellenében is köthető (cross-currency)
 • A leteljesült ügylet a mögöttes ügylettől függően maximum 1 év futamidőre terjedhet ki.
 • Kezdeményezhető nyitott devizapozíció fedezésére a devizapárok egymással szembeni fizikai leszállításával, illetve a kedvező devizapiaci elmozdulásokban rejlő előnyök kihasználása végett 
 • A feltételes devizaügylet kötelező érvényű és visszavonhatatlan feltételeiben a szerződő felek az ügylet megkötésekor állapodnak meg. Az üzletkötés a BB Treasury Dealing Room rögzített telefonjain keresztül történik.

Miért előnyös partnerünknek:

 • A feltételes devizaügylet megkötésével vállalkozása akár teljes mértékben mentesülhet az árfolyamkockázat alól az átváltási árfolyam előre történő rögzítése révén.
 • A feltételes devizaügylet használatával Ön az ügylet leteljesüléséig mentesülhet a devizapárok egymáshoz képesti ingadozásának állandó figyelésétől azáltal, hogy megjelöli az Ön számára legkedvezőbb konverziós árfolyamot 
 • Határidős mögöttes ügylet esetén főként hosszú távon a (pl. HUF és EUR közötti) kamatkülönbözet magasabb határidős árfolyamot eredményez az azonnali árfolyamnál.
 • Árfolyam-fedezeti ügylet kötésével kiszámíthatóbbá válnak az Ön vállalkozásának jövőbeni pénzáramlásai.
 • Az ügyletkötés egyszeri szerződéskötés után, egyszerűen és gyorsan, a BB Treasury Dealing Room kollégáival, telefonon keresztül lebonyolítható.
 • A határidős devizaügylet mérleg alatti tétel, nem terheli az Ön vállalkozásának mérlegét.
 • Határidős mögöttes ügylet esetén Önnek lehetősége van a határidős devizaügyletből fakadó pozíciója kockázatának (és az elhelyezett minimális fedezeti összegnek) csökkentésére, azonos lejárati napra és kötésösszegre vonatkozó ellenirányú ügylet megkötésével. Elszámolásos devizaügylet esetén az eredeti ügylet mellett az ellenügylet esetében is meg kell felelni a fedezeti követelményeknek, AZONBAN szállításos devizaügylet esetén Önnek lehetősége van KIZÁRÓLAG az ügylet és ellenügylet vonatkozásában a FEDEZETI KÖVETELMÉNY nettósításon alapuló csökkentésére.
 • Az üzletkötés bázis és jegyzett devizaneme is lehet EUR, USD, GBP, CHF.
 • Az ügylet megkötéséhez nem kell a teljes kötésösszeggel rendelkezni, elegendő a megállapodás szerinti minimum 5- 10% mértékű biztosítékot elhelyezni a Banknál; szerződéskötési díjon felül nincsenek addicionális költségek.

Kinek ajánljuk:

A feltételes devizaügylet azoknak a vállalkozásoknak előnyös, amelyeknek a közeljövőben exportügyletből, importügyletből, devizahitelből, lízingdíjból stb. származó bevétele folyik be, vagy fizetési kötelezettsége várható, és ezen kötelezettségek és követelések forint, vagy egyéb devizában kifejezett ellenértékét egy adott jövőbeni időpontra rögzíteni szeretnék.

Egyéb információk:

Lebonyolítás ideje: érvényes szerződés birtokában a BB Treasury Dealing Room üzletkötési óráiban: hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óráig, lehetséges. A szükséges szerződés(ek) megkötésének igényét kérjük jelezze a Partnerbankárának.