Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Treasury

Határidős devizaügyletek: szállításos és elszámolásos határidős devizaügylet (deliverable and non-deliverable FX forward)

A közeljövőben exportügyletből származó devizabevétele folyik be vállalkozásához, vagy importügyletből, devizahitelből, lízingdíjból fakadó deviza-kötelezettsége merül fel? Megbízható banki partnert keres vállalkozása határidős ügyleteihez? A Budapest Bank Business az Ön vállalkozása partnere most is! Igényelje a Budapest Bank határidős devizaügylet szolgáltatását!

Bővebb információért és egyedi igényei egyeztetéséért kérjük, keresse Partnerbankárát!
Vagy kérjen visszahívást!

Mit jelent a határidős devizaügylet?

Előre meghatározott feltételekkel és (jövőbeli) időpontban történő devizaeladásra, illetve- vételre szóló jelenbeli megállapodás.

Legfontosabb jellemzők:

 • A határidős devizaügylet kötésének előfeltétele: jóváhagyott Treasury Határidős limit, valamint Határidős Devizaügylet Általános Szerződés megkötése a Bankkal
  A konkrét ügylet kötéséhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell a forintban, vagy külföldi devizában számított kötési érték 10%-ának megfelelő szabad óvadéki biztosítékkal, vagy rendelkezésre álló/szabad dedikált hitelkerettel
 • Határidős devizaügylet elszámolásos, VAGY szállításos devizaügyletként köthető, függően az Ön preferenciájától  
 • Elszámolásos Határidős devizaügylet az alábbi bázisdevizákban történhet: EUR, USD, CHF, GBP.
 • Az üzletkötés minimumértéke: 50 000 EUR; 50,000 USD; 50,000 GBP, vagy 100,000 CHF. A kötési érték ettől eltérő is lehet; a kötési összegnek 10,000-rel oszthatónak kell lennie,
 • Amíg Elszámolásos devizaügylet csak forint ellenében köthető, addig Szállításos devizaügylet EUR, USD, CHF és GBP ellenében is köthető (cross-currency)
 • A üzletkötés maximum 1 év futamidőre terjedhet ki.
 • Kezdeményezhető nyitott devizapozíció fedezésére a devizapárok egymással szembeni fizikai leszállításával, illetve a kedvező devizapiaci elmozdulásokban rejlő előnyök kihasználása végett
 • A határidős devizaügylet kötelező érvényű és visszavonhatatlan feltételeiben a szerződő felek az ügylet megkötésekor állapodnak meg. Az üzletkötés A BB Treasury Dealing Room rögzített telefonjain keresztül történik.

Miért előnyös partnerünknek:

 • A határidős devizaügylet megkötésével vállalkozása akár teljes mértékben mentesülhet az árfolyamkockázat alól az átváltási árfolyam előre történő rögzítése révén.
 • Főként hosszú távon a (pl. HUF és EUR közötti) kamatkülönbözet magasabb határidős árfolyamot eredményez az azonnali árfolyamnál.
 • Árfolyam-fedezeti ügylet kötésével kiszámíthatóbbá válnak az Ön vállalkozásának jövőbeni pénzáramlásai.
 • Az ügyletkötés egyszeri szerződéskötés után, egyszerűen és gyorsan, a BB Treasury Dealing Room kollégáival, telefonon keresztül lebonyolítható.
 • A határidős devizaügylet mérleg alatti tétel, nem terheli az Ön vállalkozásának mérlegét.
 • Önnek lehetősége van a határidős devizaügyletből fakadó pozíciója kockázatának (és az elhelyezett minimális fedezeti összeg) csökkentésére, azonos lejárati napra és kötésösszegre vonatkozó ellenirányú ügylet megkötésével; elszámolásos devizaügylet esetén az eredeti ügylet mellett az ellenügylet esetében is meg kell felelni a fedezeti követelményeknek, AZONBAN szállításos devizaügylet esetén Önnek lehetősége van KIZÁRÓLAG az ügylet és ellenügylet vonatkozásában a FEDEZETI KÖVETELMÉNY nettósításon alapuló csökkentésére.
 • Az üzletkötés bázis és jegyzett devizaneme is lehet EUR, USD, GBP, CHF.
 • Az ügylet megkötéséhez nem kell a teljes kötésösszeggel rendelkezni, elegendő a megállapodás szerinti minimum 10% mértékű biztosítékot elhelyezni a Banknál; szerződéskötési díjon felül nincsenek addicionális költségek.

Kinek ajánljuk:

A határidős devizaügylet azoknak a vállalkozásoknak előnyös, amelyeknek a közeljövőben exportügyletből, importügyletből, devizahitelből, lízingdíjból stb. származó bevétele folyik be, vagy fizetési kötelezettsége várható, és ezen kötelezettségek és követelések forint, vagy egyéb devizában kifejezett ellenértékét egy adott jövőbeni időpontra rögzíteni szeretnék.

Egyéb információk:

Lebonyolítás ideje: érvényes szerződés birtokában a BB Treasury Dealing Room üzletkötési óráiban: hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óráig, lehetséges. A szükséges szerződés(ek) megkötésének igényét kérjük jelezze a Partnerbankárának.