Fontos tájékoztatás

Újraazonosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni tényleges tulajdonosairól. (9. § (1) bek.) A törvény megváltoztatta az Ügyfél és a Szolgáltató kötelezettségeit, ezért a nyilatkozattétel megismétlése szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2017. évi LIII. törvény 79.§ módosítása alapján a nyilatkozattételi kötelezettség új határideje 2019.10.31. Amennyiben a kötelezettségnek a határidőig nem tesz eleget, a Bank a 79.§ értelmében köteles az ügyletek teljesítését megtagadni, tehát a bankszámlái zárolásra kerülnek.

Javasoljuk, hogy a sorbanállás és az esetleges hiánypótlásból adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében a nyilatkozatot mihamarabb tegye meg!

  Lakossági ügyfélként Önnek alapvetően nincs teendője a 2017. évi LIII. törvény szerinti újraazonosítás kapcsán. A törvény változásai alapján azon ügyfeleket, akiket érint ez a kötelezettség minden esetben levélben értesítünk erről.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a törvény alapján amennyiben okmányában szereplő adataiban, vagy címében változás történik, akkor azt 5 munkanapon belül köteles bejelenteni nálunk. Ezt megteheti bármely bankfiókunkban, illetve egyes adatokat Telebankon keresztül is módosíthat.


A Pmt. (3. § 38. pont) értelmében tényleges tulajdonosnak minősül:

 • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
 • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
 • az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
 • természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Hogyan teheti meg a nyilatkozatot?

A Budapest Banknál törekszünk arra, hogy banki ügyeit egyszerűen, gördülékenyen intézhesse!

Amennyiben adataiban változás történt:

Ha Bankunk felé még nem jelezte, hogy adataiban változás történt kérjük, keresse fel bankfiókunkat vagy kapcsolattartóját a hatályos adatokat tartalmazó eredeti dokumentumokkal! Elektronikus cégdokumentációját kérjük, töltse fel ES3 formátumban az alábbi linkre: Feltöltés

Amennyiben adataiban nem történt változás, az újraazonosítást a következő módokon teheti meg:

- Legkényelmesebben postai úton
 1. A postai úton kapott vagy letöltött nyilatkozat kitöltése az útmutató szerint
 2. A kitöltött és aláírt nyilatkozat visszajuttatása:
  • - postai úton kiküldött válaszborítékban
  • - vagy az alábbi címre: Budapest Bank Zrt., 5601 Békéscsaba Pf.: 524
- Vagy személyesen

A nyilatkozatot a szervezet hatályos képviselője, a szükséges dokumentumok és adatok rendelkezésére állása esetén, az előzetesen vagy helyszínen kitöltött és aláírt nyilatkozat segítségével bármelyik Budapest Bank fiókban vagy személyes kapcsolattartóján keresztül is megteheti. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Fióki ügyintézés esetén kérjük figyelmesen olvassa el a lenti tájékoztatást!

Töltse le a nyilatkozatot és segédanyagainkat!

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat (TTNY)

Töltse le a nyilatkozatot szerkeszthető pdf formátumban!*

Minta TTNY nyilatkozat és kitöltési útmutató

Az útmutató és a minta nyilatkozatok segítséget nyújtanak Önnek a helyes kitöltéséhez.


*A szerkeszthető pdf használatához Adobe Acrobat Reader szoftver szükséges. Töltse le innen.

 • A nyilatkozat megtételére a szervezet hatályos képviselője jogosult.
 • Amennyiben a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jegyzése együttesen történik, akkor a két személy együttes megjelenése szükséges.
 • Nyilatkozat tételhez a következő iratok lehetnek szükségesek:
  • Amennyiben változás történt a szervezet adataiban és/vagy tulajdonosi szerkezetében, az azt igazoló hiteles dokumentum(ok)
   • ES3 formátumú elektronikus dokumentumokat kérjük, töltse fel ide.
  • A nyilatkozattevő személyes okmánya pl. személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Kérjük, hogy az útmutató szerint kitöltött nyilatkozatot hozza magával vagy helyszíni kitöltés esetén gondoskodjon róla, hogy a Tényleges Tulajdonosokról a következő adatok a rendelkezésére álljanak: neve, születési adatai, anyja leánykori neve, lakhelye, azonosító okmány típusa és száma, érdekeltség jellege és mértéke, adóilletőség, külföldi adószám. Részletek a kitöltési útmutatóban.